ONLY Drepanidae, Saturniidae, Sphingidae, Noctuidae currently online

Incurvariidae
Tineidae
Psychidae
Momphidae
Gelechidae
Oecophoridae
Plutellidae
Argyresthiidae
Yponomeutidae
Choreutidae
Cossidae

Tortricidae
  Olethreutinae
 
  Olethreutini
  Eucomini
  Laspeyresiini
  Tortricinae
 
  Tortricini
  Archipini
  Sparganothidini
  Cochylini

Limcacodidae

Crambidae
  Scopariinae
  Evergestinae
  Nymphulinae
  Pyraustinae
  Schoenobiinae
  Crambinae

Pyralidae
  Pyralinae
  Chrysauginae
  Epipaschiinae
  Gallerinae
  Phycitinae


Pterophoridae (plume moths)

Drepanidae (thyatirids and hooktips)

Geometridae
  Ennominae
 
  Abraxini
  Semiothisini
  Boarmiini
  Melanolophiini
   
  Bistoni
   
  Azelinini
  Nacophorini
  Anagogini
  Ourapterygini
  Geometrinae (emeralds)
  Sterrhinae (waves)
  Larentinae (carpets)

Uraniidae (no representatives)

Mimallonidae (no representatives)

Apatelodidae (no representatives)

Lasiocampidae (tent and lappet moths)

Saturnidae (giant silk moths)

Sphingidae (sphinx moths)Notodontidae
  Pygaerinae
  Notodontinae
  Phalerinae
  Heterocampinae
  Nystalienae

Erebidae  
  Lymantriinae
  Arctiinae
  Herminiinae
  Pangraptinae
  Hypeninae
  Rivulinae
  Scoliopteryginae
  Scoliococampinae
  Hypenodinae
  Boletobiinae
  Eublemminae
  Phytometrinae
  Erebinae
 
  Catocalini
  Melipotini
  Euclidiini
  Ophiusini
  Ophiusini
  Eulepidotinae
 
  Panopodini

Euteliidae

Nolidae
  Nolinae
  Chloephorinae
  Risobinae

Noctuidae  
  Plusiinae
  Eustrotiinae
  Acontiinae
  Dilobinae
  Balsinae
  Acronictinae (dagger moths)
  Cuculliinae
  Amphipyrinae
 
  Amphipyrini
  Stiriini
  Oncocnemidinae
  Agaristinae
  Condicinae
  Heliothinae
  Eriopinae
  Noctuinae
 
  Pseudeustrotiini
  Phosphilini
  Prodeniini
  Elaphriini
  Caradrinini
  Dypterygiini
  Actinotiini
  Phlogophorini
  Apameini
  Arzamini
  Xylenini
  Orthosiini
  Tholerini
  Hadenini
  Leucaniini
  Eriopygini
  Noctuini
  Noctuina
   

  

 

Annotated List